Ochrana osobných údajov - LEMIR Design spol s.r.o.

interiérové štúdio
LEMIR Design
Prejsť na obsah
Dokumenty
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť
LEMIR Design spol s.r.o (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
Adresa : Dvorská cesta 23, 94001 Nové Zámky
IČO : 50577816
Email : ochranaudajov@lemir.sk
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému,
obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho
súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1.Vaše kontaktné údaje využijeme iba na komunikáciu ohľadom našich produktov, služieb a akcií. Informácie nepredávame ani neprenajímame tretím stranám.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom,
právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať
proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie
je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu ochranaudajov@lemir.sk
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované
nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou
požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
7. ZRUŠENIE ALEBO ZMENA SÚHLASU
7.1. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Pokiaľ odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely, nebudem už dostávať žiadnu marketingovú komunikáciu.
7.2.  Súhlas môžem odvolať mailom na adrese ochranaudajov@lemir.sk Týmto spôsobom môžem požiadať aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom : 25.05.21018

LEMIR Design spol s.r.o.
ADRESA

LEMIR Design spol. s.r.o.

Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika
© LEMIR Design spol s.r.o. 2018. ALL RIGHTS RESERVED
E MAIL

miroslav.studeny@lemir.sk
lenka.studena@lemir.sk
lemir@lemir.sk
obchod@lemir.sk
objednavky@lemir.sk
MOBIL

+421 (0) 905 716 032
+421 (0) 905 257 302
+421 (0) 915 260 138
+421 (0) 905 506 678
+421 (0) 905 743 428
LEMIR Design spol s.r.o.
vaše interiérové štúdio
STRÁNKYNávrat na obsah